Het Open Monumenten & Osger Weekend komt tot stand in nauwe samenwerking met:

In het jaar 720 overlijdt de Friese koning Radbod. De macht wordt overgenomen door de Franken. Frankische personen en gebruiken doen hun intrede. Missionaris Willibrord introduceert het christendom. Tegelijk wordt het hofstelsel ingevoerd. In dat stelsel bezit de hofheer een enorm gebied van cultuurgrond en woeste grond door elkaar. Een deel ervan bebouwt hij zelf met behulp van zijn horigen, de rest verpacht hij in de vorm van afzonderlijke boerderijen aan boeren die horen bij de grond, ofwel horig zijn aan de grond, wat betekent dat zij niet zonder toestemming de grond mogen verlaten. Ook zijn zij verplicht op bepaalde dagen de hofheer te helpen waar deze dat wil.
Op de strandwal van Oegstgeest – het gebied tussen nu de Wijttenbachweg-Terweeweg en de Rhijngeesterstraatweg-Endegeesterstraatweg – en de grond er omheen is Osger de hofheer. Het gebied draagt immers zijn naam. In de achtste eeuw heet het ‘Osgeresgest’ of ‘Osgeresgeist’, wat betekent: Osger z’n geest. Geest is een ander woord voor strandwal.

De naam Osger is een vorm tussen het Germaanse Ansgar en het moderne Oscar. Ansgar komt van het Germaanse Ansugairas waarin ansu ‘god’ betekent en gaiza ‘speer’. Osger betekent dus ‘speer van god’.

Gegevens komen uit Freek Lugt, Het goed van Oestgeest, tweede druk, Leiden 2010 en Freek Lugt, Het ontstaan van Leiden, Leiden 2012.

 

OSGER Facebook

Het Open Monumenten & Osger Weekend is mede mogelijk gemaakt door: