Het Open Monumenten & Osger Weekend komt tot stand in nauwe samenwerking met:

ALGEMEEN
De stichting draagt de naam Stichting Osger Support en is per 8 juni 2011 bij notariƫle akte opgericht.


DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel:
1. Het ondersteunen van de kunst- en cultuuractiviteiten van de
Osgercommissie

2. Mensen kennis laten nemen van de actieve culturele verscheidenheid
in hun omgeving, in het bijzonder binnen de dorpsgemeenschap van
de gemeente Oegstgeest

3. Het bevorderen van de belangstelling voor kunst en cultuur,
waaronder ook monumenten en hun historische en culturele
context, in de ruimste zin van het woord

4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. Het organiseren van periodieke evenementen, indien mogelijk
jaarlijks terugkerend
2. Bewoners van Oegstgeest en geĆÆnteresseerden van buiten
de gemeente Oegstgeest te informeren en te laten genieten
van kunst en cultuur uit de directe omgeving

3. Het mogelijk maken van publicaties en andere communicatie-
producten ter informatie en ondersteuning van activiteiten

4. Het ontplooien van activiteiten rond kunst en cultuur voor
specifieke doelgroepen, eventueel in samenwerking met anderen

5. en voorts alles te doen wat aan het doel bevorderlijk kan zijn.

OSGER Facebook

Het Open Monumenten & Osger Weekend is mede mogelijk gemaakt door: