Het Open Monumenten & Osger Weekend komt tot stand in nauwe samenwerking met:

Contactadres:

Secretariaat Stichting Osger Support

Carel Fabritiuslaan 15

2343 SE Oegstgeest

Tel.: 071- 301 5367

E-mail:

 

Organigram Osger

 

Het bestuur van de Stichting Osger Support is als volgt samengesteld:

mevrouw Lineke Hofdijk; voorzitter

mevrouw Marieke G.P. van Haaren; secretaris

mevrouw Saskia G. Baatenburg de Jong- Telling; bestuurslid

de heer Erik Greebe; penningmeester en webmaster

 

De Osgercommissie is als volgt samengesteld:

mevrouw Pauline Gijsberti Hodenpijl; communicatie

mevrouw Margriet Panman, communicatie

 

 

OSGER Facebook

Het Open Monumenten & Osger Weekend is mede mogelijk gemaakt door: